Work Field Labourer, Watcher – Dodangoda Pradeshiya Sabha

Work Field Labourer, Watcher - Dodangoda Pradeshiya Sabha

Work Field Labourer, Watcher – Dodangoda Pradeshiya Sabha
Government GazzetteWestern Province

Download Advertisement in Sinhala

Download the Specimen Application DOCX

Download the Specimen Application PDF

අයදුම්කරුවන් මෙහි දක්වා ඇති ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රයට අනුව පිලියෙල කරන ලද අයදුම්පත් පහත සඳහන් සහතික වල ඡායා පිටපත් සමග 2018.08.28 දින හෝ ඊට ප්‍රථම ලැබෙන සේ “ලේකම් ” දොඩන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව, දොඩන්ගොඩ යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවිය යුතුය.

 

 

Closing Date: 2018-08-28
Source: Government Gazette (2018.08.03)

Jobs/CVs SMS Alerts
SMS Alerts