Hanguranketha Multi –purpose co-operative society (Ltd) Vacancies 2018

Hanguranketha Multi –purpose co-operative society (Ltd)

01. සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (බැංකු) – තනතුරු 01 02. පොත් තබස්තා – තනතුරු 01 03, වෙළදසැල් කළමණාකරු සහ ඉන්ධන පිරවුම්පල් කළමණාකරු – තනතුරු oil 04, වෙළඳ සහායක සහ ඉන්ධනහල් පොකුරු තනතුරු 05. 05. යතුරු ලේඛිකා – තනතුරු 01 06. ගිණුම් සහකාර – තනතුරු 02 07. පරිඝණක ක්‍රියාකරු – තනතුරු 02

Closing Date: 2018.10.15

Download Advertisement English

Download the Model Application

Source: Dinamina News Papers(2018.09.28)