Bio Medical Engineer – Ministry of Health and Indigenous Medicine

Bio Medical Engineer – Ministry of Health and Indigenous Medicine
ජීව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු – සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය